Facebook | English | Català | Castellano

La Deducciones Fiscales

Proporcionem un enllaç entre el management i la tecnologia, a través de la nostre experiència i formació en gestió empresarial i una avançada capacitat per a la comprensió de la tecnología i dels seus agents. El coneixement tècnic dels instruments de finançament i els seus gestors públics ens permeten aportar a l’empresa un excelent valor, a través de:

. Maximització del finançament: major import de la deducció o ajut a través de més despeses correctament justificades com elegibles. Més projectes identificats, definits i justificats.

. Increment de la seguretat jurídica en l'us de les Deduccions fiscals i ajuts.

. Una relació dedicada i continuada que permet aprofundir en les oportunitats de finançament.

. Optimització dels recursos de l'empresa a través de la nostre retribució basada en un percentatge sobre l'éxit del nostre treball.

Els principals instruments de finançament sobre els que treballem son:
a.- Les Deduccions fiscals per Innovació (R+D+i) sobre la quota de l'Impost de Societats.
b.- Les subvencions i altres ajuts públics.