Facebook | English | Català | Castellano

La empresa

Antlia Consulting és una empresa de consultoria especialitzada en maximitzar el finançament extern dels seus projectes de R+D+i i d'Internacionalització; especialment a través de les deduccions fiscals sobre el Impost de Societats.

La combinació d'una fiscalitat molt beneficiosa i del sistema d'ajuts públics disponibles ofereix importants oportunitats de finançament per a les empreses.

Antlia Consulting treballa de forma integrada amb els seus clients per a obtenir els majors beneficis econòmics directes per a vostè.


. Deduccions fiscals per innovació. Finançament de la innovació tecnológica a través de les deduccions fiscals per innovació, però també els ajuts i subvencions.

. Gestió de la Innovació - Facilitar la utilització de metodologies de gestió de la innovació que potencien els resultats, faciliten el seu finançament i la seva gestió.

. Internacionalització- Assessorament, impuls i finançament de la internacionalització de l'empresa: captació de finançament públic, cerca de partners, cerca de sòl industrial, assistència tècnica de cooperació, i gestió de projectes amb organismes multilaterials.

Professionals

Antlia està formada per professionals amb més de 15 anys d'experiència professional, 10 d'ells en el finançament de projectes a través d'ajuts, subvencions i deduccions fiscals per la R+D+i. La gestió de projectes, la direcció empresarial i la internacionalització són camps on també acumulem experiència, coneixement i èxits.

La nostre proposta de valor és ser el seu departament de finançament de projectes (R+D+i, internacionalització), treballant integradament amb els seus quadres directius i rebent una remuneració principalment basada en l'èxit del nostre treball.
UP DOWN