Facebook | English | Català | Castellano

ExperienciaAlguns dels sectors en els que hem treballat son:

. Alimentació
. Associacions Empresarials
. Biotecnologia i Biomedicina
. Comerç
. Construcció
. Construcció de Maquinària i Equipaments Mecànics
. Consultoria
. e-Learning i formació
. Institucions i Administració Pública
. Màquina eina
. Sanitat
. Serveis
. Software
. Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)
. Tèxtil