Facebook | English | Català | Castellano

Balanced Scorecard

A més, la internacionalització de l'empresa, el management empresarial i la gestió de projectes son els camps on ens hem desenvolupat professionalment al llarg de més de 15 anys:

. Balanced Scorecard - Quadre de Comandament Integral. Definició i implantació d'un sistema d'indicadors estratègics i de gestió.

. Outplacement de producció. Finançament (ajuts i subvencions) en origen i en destí en projectes de internacionalització de l'empresa, obertura de sucursals, plantes productives, etc.

. Organismes multilaterals (Unió Europea, Banc Mundial, BID, BERD, etc.) com a mitjans d'accés a mercats internacionals i com a canal de venda en sí mateixos. Contractació Pública Internacional i projectes finançats per organismes internacionals.Consultors de Antlia son consultors homologats del programa Alpha del COPCA